Графици

2023/2024 учебна година

Допълнителни часове по БЕЛ и Математика – 1 срок

Организация на учебния ден

Безопасност на движението по пътищата

Класни и контролни – 1-ви срок

Консултации и допълнителен час на класа – 1-ви срок

Организиране на спортни дейности – 1-ви срок

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ 

2022/2023 учебна година

Организиране на спортни дейности – 2-ри срок

Класни и контролни – 2-ри срок

Консултации и допълнителен час на класа – 2-ри срок

Допълнително обучение по предмети от общообразователната подготовка в прогимназиален етап – 2-ри срок

Допълнително обучение по БЕЛ и МАТ в начален етап – 2-ри срок

Организация на учебния ден

Класни и контролни – 1-ви срок

Консултации и допълнителен час на класа

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ 

Безопасност на движението по пътищата

Организиране на спортни дейности

2021/2022 учебна година

Организация на учебния ден

Класни и контролни – 2-ри срок

Класни и контролни – 1-ви срок

Консултации и допълнителен час на класа – 2-ри срок

Консултации и допълнителен час на класа – 1-ви срок

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ 

Безопасност на движението по пътищата

Организиране на спортни дейности

2020/2021 учебна година

Гражданска защита 

Безопасност на движението

Организация на учебния ден

Организиране на спортни дейности

Класни и контролни – 1-ви срок

Консултации и допълнителен час на класа

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ 

2019/2020 учебна година

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“

Гражданска защита

Безопасност на движението 

Организация на учебния ден

Организиране на спортни дейности

Класни и контролни – 1-ви срок

Консултации и допълнителен час на класа

2018/2019 учебна година

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ 

Гражданска защита

Безопасност на движението

Организация на учебния ден

Организиране на спортни дейности

Класни и контролни – 1-ви срок

Консултации и допълнителен час на класа

2017/2018 учебна година

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ 

Класни и контролни – 2-ри срок – V-VII клас

Класни и контролни – 1-ви срок – V-VII клас

Организиране и провеждане на спортни дейности – 2-ри срок

Организиране и провеждане на спортни дейности

Консултации и Допълнителен час на класа – 2-ри срок

Консултации и Допълнителен час на класа

Безопасност на движението

Гражданска защита