Графици

2019/2020 учебна година

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“

Гражданска защита

Безопасност на движението 

Организация на учебния ден

Организиране на спортни дейности

Класни и контролни – 1-ви срок

Консултации и допълнителен час на класа

2018/2019 учебна година

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ 

Гражданска защита

Безопасност на движението

Организация на учебния ден

Организиране на спортни дейности

Класни и контролни – 1-ви срок

Консултации и допълнителен час на класа

 

2017/2018 учебна година

Практико-тренировъчни занятия „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ 

Класни и контролни – 2-ри срок – V-VII клас

Класни и контролни – 1-ви срок – V-VII клас

Организиране и провеждане на спортни дейности – 2-ри срок

Организиране и провеждане на спортни дейности

Консултации и Допълнителен час на класа – 2-ри срок

Консултации и Допълнителен час на класа

Безопасност на движението

Гражданска защита