За училището

Създадено е през 1882 год. в частна къща от будни и заможни жители на селото. До 2009 год. е начално училище , а от 01.06.2009 г. е преобразувано в основно училище.

ТОВА СМЕ НИЕ!

2023/2024 учебна година

2023/2024 учебна година – 324 ученици, разпределени в 16 паралелки от I до VII клас, три групи ЦДО – 1-ви, 2-ри и 4-ти клас. Педагогически персонал – 32 педагози с висше образование и обща численост на персонала 45 служители.

2022/2023 учебна година

2022/2023 учебна година – 372 ученици, разпределени в 17 паралелки от I до VII клас, три групи ЦДО – 1-ви, 2-ри и 4-ти клас. Педагогически персонал – 32 педагози с висше образование и обща численост на персонала 45 служители.

2021/2022 учебна година

2021/2022 учебна година – 392 ученици, разпределени в 18 паралелки от I до VII клас, две групи ЦДО – 1-ви и 4-ти клас. Педагогически персонал – 32 педагози с висше образование и обща численост на персонала 45 служители.

2020/2021 учебна година

2020/2021 учебна година – 416 ученици, разпределени в 20 паралелки от I до VII клас. Педагогически персонал – 32 педагози с висше образование и обща численост на персонала 45 служители.

2019/2020 учебна година

2019/2020 учебна година – 421 ученици, разпределени в 20 паралелки от I до VII клас. Педагогически персонал – 32 педагози с висше образование и обща численост на персонала 45 служители.

2018/2019 учебна година

Педагогически персонал

2018-2019 учебна година – 427 ученици, разпределени в 19 паралелки от I до VII клас. Педагогически персонал – 30 педагози с висше образование и обща численост на персонала 41 служители.

2017/2018 учебна година

 

2017 – 2018 учебна година – 419 ученици 18 паралелки от І до VІІ клас. Педагогически състав – 29 учители с висше образование и обща численост на персонала – 40 служители.

2016/2017 учебна година

начален етап

прогимназиален етап

2016 -2017 учебна година – 457 ученици в 18 паралелки от І до VІІІ клас. Педагогически състав – 29 учители с висше образование и обща численост на персонала – 39 служители.