Не на тормоза в училище

Министерството на образованието и науката със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции е разработило Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. Учители и ученици ще получат практически насоки за действията в случай на инцидент, насилие или при друга критична ситуация. На детските градини и училищата ще бъде предоставена информация за доставчици на социални услуги за деца, които при нужда могат да бъдат използвани. Ще бъдат популяризирани също добри практики за работа с родители, които отказват да сътрудничат на училището.

Междуинституционален план.

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие или при друга критична ситуация.

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги в цялата страна.

Информация за социалните услуги в общността за деца.

Информация за добри практики за работа с родители, които отказват да сътрудничат на училището.