Персонал

Женя Щилиянова Георгиева – директор –  магистър Химия и Физика
Мария Дмитриевна Хаджистойчева – ЗДУД – магистър ПНУП
Силвия Тодорова Стайкова – ЗДУД – магистър Информатика и информационни технологии
Пенка Василева Атанасова – ЗДАСД – магистър Електронна техника и микроелектроника
Ваня Василева Драганова – Бонева – главен учител – магистър НУП
Радостина Йорданова Златева – старши учител – магистър НУП
Мая Войнова Роянова-Попова – старши учител – бакалавър НУП
Радостина Мирчева Михайлова – старши учител – магистър НУП
Татяна Данева Митева-Стойкова – старши учител – магистър НУП
Силвия Георгиева Вавова – учител – магистър ПНУП
Станимира Христова Русева – учител – магистър ПНУП
Марияна Русева Чолакова – учител – магистър ПНУП
Гергана Георгиева Торлакова-Абделхай Али – учител – магистър ПНУП
Гюсюм Мехмед Мехмед – учител – бакалавър НУП
Мария Красимирова Новакова – учител – магистър ПНУП
Пламенка Динкова Йорданова – учител – бакалавър ПНУП
Цветелина Тодорова Йорданова – учител – магистър ПНУП
Доника Минкова Петкова – учител – бакалавър НУП с чужд език
Мария Петрова Добрева – учител – магистър ПНУП
Ваня Йорданова Дачева – учител – бакалавър ПНУП
Надка Георгиева Стоянова – старши учител – бакалавър Физическо възпитание
Полина Василева Стоянова – учител – магистър – Изобразително изкуство
Николай Георгиев Ковачев – учител – бакалавър История и География
Владимир Освалд Лечев – старши учител – магистър Българска филология
Росица Деянова Панайотова – учител – бакалавър Българска филология
Ганка Живкова Тенева – учител – бакалавър Български език и История
Стоянка Красимирова Колева – учител – магистър Математика и Информатика
Елена Георгиева Златева – учител – бакалавър Педагогика на обучението по Музика
Соня Анкова Бакоева – учител – магистър Педагогика на обучението по музика
Галя Ангелова Николова – старши учител – магистър Биология и химия
Стоян Славов Иванов – учител – бакалавър  Математика и информатика
Людмила Йорданова Йоргова – учител – магистър Информационни технологии
Тервел Атанасов Ангелов – учител – бакалавър Информационни технологии
Иван Александров Иванов – ресурсен учител – бакалавър Специална педагогика
Мария Красимирова Георгиева – ресурсен учител – бакалавър Специална педагогика
Радостина Иванова Петкова – педагогически съветник – магистър Психология
Бисерка Павлова Димитрова – педагогически съветник – магистър Психология
Камелия Красимирова Кръстева – счетоводител – бакалавър Счетоводство и финанси
Красимира Цветанова Узунова – счетоводител – бакалавър Финанси
Камелия Блажева Жечева – домакин
Маринка Иванова Димитрова – хигиенист
Йорданка Иванова Михалева – хигиенист
Валя Йорданова Андонова- хигиенист
Мариана Костова Вътева- хигиенист
Мариана Стоянова Михайлова- хигиенист
Мариана Великова Колева- хигиенист
Мадлен Великов Джевизов – огняр
Петър Ангелов Петров – пазач – портиер
Асен Илиев Асенов – пазач – портиер
Исуф Илиев Асенов – образователен медиатор