План – прием

Телефони за връзка с комисията по прием на документи за записване на ученици в 1-ви клас: 04556 2039 / 0878750205

Заповед на кмета на община Сливен за изменение на графика на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

План – прием за учебната 2024/2025 година

График на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година

Заповед на директора за определяне на работно време на комисията за изпълнение на училищния план-прием на ученци в 1-ви клас за учебната 2020/2021 година и изисквания към родителите при подаване на документи за записване на място в училището.

План – прием за учебната 2020/2021 година

График на дейностите по прием на ученици в първи клас – 2020/2021

План – прием за учебната 2019/2020 година

График на дейностите по прием на ученици в първи клас – 2019/2020

НАРЕДБА-Прием 1клас-общински училища

график на дейностите-2018/2019