Подкрепа за успех – 2019/2020

През учебната 2019-2020 година в училището бяха сформирани 22 групи по проект „Подкрепа за успех“ за допълнително обучение на учениците. В групите се включиха ученици с идентифицирани сходни пропуски и затруднения. За отделните образователни етапи бяха сформирани  групи по конкретни учебни предмети. В начален етап през годината работиха единадесет групи по Български език и литература и една група по Математика. В прогимназиален етап се сформираха  пет групи по Български език и литература, три групи по Математика, една група по География и икономика и една – по Човекът и природата.  Проектните дейности  приключиха успешно въпреки създалата се извънредна ситуация.