Програми

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2019/2020

Училищна програма за ЦДО за учебната 2018/2019

Училищна програма за ЦДО за учебната 2017/2018

Училищна програма за ЦДО за учебната 2016-2017