Проект „Образование за утрешния ден“

За повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците, в училище  под формата на извънкласни дейности  в началото на 2020 година бяха сформирани клубове по интереси по ключови дигитални умения – базови и напреднали. В дейността се включиха две групи – „Компютърен свят“ за ученици от начален етап и  „Дигитален свят“ за ученици от прогимназиален етап. Клубовете бяха сформирани на база на ниво на компетентност на учениците. Поради създалата се извънредна ситуация групите не успяха да приключат дейностите по проекта, но, се надяваме, те ще продължат през следващата учебна година.