Проект „Успех за теб“

„Влиянието на трудовата миграция на семействата върху бъдещето на децата“

На 14.06.2024г. премина и последната форма за интензивна работа с родители под формата на индивидуални срещи и разговори на терен с родители относно мнението и отношението им към трудовата миграция на семействата и влиянието й върху бъдещето на децата.

„Играем и спортуваме заедно“

На 30.05.2024 г. се проведе спортен празник с множество игри и забавления за ученици и родители. Инициативата е по проект „Успех за теб“ Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“.

Защо е важно децата да са грамотни?

На 23.05.2024 г. родителите включени в Дейност 2 по проект „Успех за теб“ взеха участие в шествието „Златни букви – вече съм грамотен“.

„Дом. Семейство. Училище“

Поредна сбирка с родители, деца и учители се състоя в киносалона на училището по проект „Успех за теб“. Всички заедно изгледахме образователен филм, а по време на почерпката родителите получиха възможност да изкажат мнение относно своите права и задължения в процеса на възпитание и обучение на децата. Сбирката приключи с много добро настроение и малък подарък за всеки родител.

Инициативна е по проект „Успех за теб“ Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“

„Изкуството да сме здрави“

На 26.04.2024 г. в кинозалата се състоя поредната сбирка на родителите, включени в проект „Успех за теб“ по Дейност 2 на тема „Изкуството да сме здрави“.

По интересен начин, чрез множество игри, гостите от Център за обществена подкрепа – Сливен представиха пред деца и родители здравното образование като част от образователния процес в училище.

Инициативна е по проект „Успех за теб“ Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“

Празник на училището 2024 г.

На 22 март училището се изпълни с ученици, родители и учители. Празникът премина с активното участие на родителите, които с желание се включиха в игрите и забавленията и с гордост съпреживяха успехите на децата си!

Инициативна е по проект „Успех за теб“ Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“

Старт на дейностите по проект „Успех за теб“

В училище стартираха дейностите по проект „Успех за теб“. По Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ се състоя групова дискусия на тема „Празниците и проблемите, които ни свързват“ . Родители и учители обсъдиха основните предизвикателства и причини за липсата на мотивация за редовно посещение на децата в училище, както и причините за това. Сбирката приключи със специален поздрав към майките по случай 8 март.

Дейност 4 – Допълнителни обучения

В допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование се включиха 65 ученици от I до VI клас. Обученията се проведоха на групи по предметите БЕЛ и Математика.