Проект „Успех за теб“

Старт на дейностите по проект „Успех за теб“

В училище стартираха дейностите по проект „Успех за теб“. По Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ се състоя групова дискусия на тема „Празниците и проблемите, които ни свързват“ . Родители и учители обсъдиха основните предизвикателства и причини за липсата на мотивация за редовно посещение на децата в училище, както и причините за това. Сбирката приключи със специален поздрав към майките по случай 8 март.