Стратегии на училището

План за изпълнение на дейностите по Стратегията за развитие на училището – 2023-2026

Стратегия за развитие на училището 2021-2026

Стратегия за образователна интеграция на учениците от етнически малцинства 2017/2021

Актуализирана стратегия за развитие на училището – 16-21

Стратегия за развитие на училището в период 2016-2021