Учебен план

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – 2022/2023

Учебен план – 1-ви клас

Учебен план – 2-ри клас

Учебен план – 3-ти клас

Учебен план – 4-ти клас

Учебен план – 5-ти клас

Учебен план – 6-ти клас

Учебен план – 7-ми клас

Училищен учебен план – 2021/2022

Училищен учебен план – 2020/2021

Училищен учебен план – 2019/2020

Училищен учебен план – 2018/2019

Училищен учебен план – 2017/2018

учебен план-1и5 клас 2016-2017