„Електрична енергия“ – урок по Човекът и природата в VIа клас

На 8 ноември в VI а клас се проведе урок по Човекът и природата на тема „Електрична енергия“. Двама учители водиха занятието: Юлияна Калошева – учител по Човекът и природата и Владимир Лечев – учител по Български език и литература. Децата демонстрираха знания за електричен ток, проводници, изолатори и умения да свързват електрически вериги, да работят с Envision. Научиха повече за източниците на електрична енергия, за нейните разновидности и възможностите за преобразуване на един вид енергия в друг. Осъзнаха значението на електричеството в нашето ежедневие. Накрая си припомниха правилата за безопасност при работа с електричен ток и различни електроуреди.

Урокът беше емоционален за децата и гостите. Поздравления за учениците и за техните учители!