Клуб „Медиация“

През настоящата 2017/2018 година, по проект „Твоят час“ бе създаден клуб „Медиация“, в която учениците се учат да разрешават конфликти, възникнали по различни поводи, чрез включването им в ролеви игри, тренинги, лекции. Чрез обучение в Медиация децата стават по-добри, толерантни и се възпитават в дух на взаимопомощ, разбирателство и подкрепа.