В час с новите технологии

На 27.01.2018г. се проведе публична изява на учениците от група  „В час с новите технологии“ по проект „Твоят час“. На изявата присъстваха гости, които се запознаха с работата на учениците. Участниците представиха резултатите от своята работа до момента, а именно  обработени снимки, също така демонстрираха нагледно пред гостите как се работи с „online image editor“.