Инициативи за насърчаване и повишаване на грамотността

В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) в ОУ „Св.П.Хилендарски“ с.Сотиря, общ.Сливен се проведоха две инициативи с учениците от прогимназиален етап.

В състезанието „Да пишем четливо и вярно“ се включиха девет ученици, които писаха кратък текст под диктовка. Всички се справиха много добре, но най-точен текст предаде Божидар Кирилов от V-б клас – с най-малко допуснати грешки. Победителят получи награда – тетрадка и специална химикалка.

В състезанието „Най-добър четец на приказка“ участваха тринадесет ученици от V и VI клас. Отново Божидар Кирилов от V-б клас се справи най-добре със задачата, заедно с Веска Павлова от VI-б клас и заслужено получиха награди – бележници и химикалки.

Всички участници получиха поощрителни награди и си обещаха да се срещнат в следващото състезание за най-добър разказвач на приказка.