Проект „Мама“

„Майката е тази, която може да заеме мястото на всеки, но нейното място не може да заеме никой.“ Кардинал Мърмилод

      Учениците от начален етап показаха своето уважение към 8 март – международен ден на жената. Те старателно се включиха в проект „Мама”, за да зарадват с училищна изложба майките си.

Първият етап от работата на учениците изискваше от тях да изберат любими стихове за жената, които да прочетат и препишат. Последва художествена задача, в която показаха творческите си виждания с рисуване и апликация по темата.