Среща с ромския писател Васил Чапразов

На  09.03.2018г., в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” се проведе среща с известния ромски писател и журналист Васил Чапразов. Домакини бяха учениците от V, VI и VII клас. Гости на срещата бяха както учители от училището, така и кмета на с. Сотиря – г-н Димчо Георгиев.

Учениците се запознаха накратко с жизнения път на писателя и как, въпреки трудностите, е стигнал до настоящото си ниво на работа и известност.

В непринудена атмосфера, в една от класните стаи на училището учениците  от VI и VII класове прочетоха някои, предварително подбрани от тях стихотворения от негови стихосбирки.

По случай пролетта и месеца на баба Марта децата му подариха мартеница изработена от групата по ресурсно подпомагане.

Господин Чапразов разказа накратко как е преминал творческия и жизнения му път. Сподели, че въпреки трудностите които е срещал, е успял да съхранил желанието си да се развива като журналист, поет и писател.

Учениците – Георги Гошев, Лиляна Анкова и Веска Павлова от VIб клас му зададоха актуални въпроси – дали има семейство, какво го е вдъхновявало през годините и кое му е помагало да пише.

Други – Стефан Георгиев, Иван Тодоров и Павел Неделчев от VII Б клас го попитаха дали празнува ромските празници, познава ли ромската кухня, спортува ли и други интересни неща от живота му.

Г-н Чапразов отговори с голямо удоволствие и изчерпателно на всички въпроси.

Накрая се разделихме с обещания за нови срещи, особено ако някои ученици проявяват желание да творят в областта на поезията и имат нужда от окуражаване на таланта им.