„Лесовъд за един ден“

На 11.04. 2018г, в местността „Моллова кория“ беше празнично. Съвместно с   ДПП “Сините камъни” ,  ЮИДП, ДГС-Сливен, РДГ-Сливен, преподаватели и ученици  проведоха  инициативата  „Лесовъд за един ден”. Това е денят, в който деца и гости се запознават с работата на лесовъдите. Бяха организирани игри на открито. Децата имаха възможност да изберат дърво на бъдещето, да измерят с клупа диаметъра на дървото, да приемат ролята на прилеп, да се запознаят с работата на горските инспектори, да се возят със служебни автомобили и други. Между игрите децата получиха сандвичи, вода и ябълки, за да могат да се насладят на невероятната природа. За финал децата получиха грамота, медал и фиданка. Учениците засадиха някои от тях  в двора на своето училище, а други подариха на кметство – с. Сотиря.  Денят завърши с обещание за нови интересни срещи.