Трета национална конференция по предучилищна и начална педагогика

От 27 до 29 април 2018 в гр. Казанлък се проведе Трета национална конференция по предучилищна и начална педагогика, организирана от Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“. Гости на конференцията бяха детската писателка  Теодора Вълева, проф Нели Иванова и др. Участниците и гостите се запознаха с добри педагогически практики в сферата на предучилищното и началното училищно образование.

С гордост съобщаваме, че една от избраните за представяне практики бе на Мария Хаджистойчева – начален учител в нашето училища, на тема „Място на изобразителното изкуство в ученето“. Презентацията и текста към нея може да видите тук: презентация, текст