„ Вече по-грамотни и по-уверени“ – представителна изява

На 31. 05. 2018 г. се проведе представителната изява на групата за обучителни затруднения по БЕЛ от Iб клас, на която учениците заявиха пред своите гости – родители, близки, съученици, че са „ Вече по-грамотни и по-уверени“.

По традиция занятието протече интерактивно – наред с езиковите задачи, имаше викторина и томбола, в които участваха и гостите. Това създаде допълнително настроение и гордост от изпълненото задание.

Успешният финал на групата завърши с много радостни емоции, смях, похвали и поздравления от гостите.

Пожелахме на всички слънчево лято и слънчеви усмивки!