Награда от конкурс за децата на 3 „в“ клас

В ОУ ”Черноризец Храбър”, с. Крушаре, се проведе конкурс на тема „Моето училище”. Той отбеляза 150 години от създаването на училището с разнообразие от литературни произведения и художествено творчество.

В конкурса участваха наши ученици от III в клас, които успяха да се наредят на трето място с рисунките си. Това са Дева Марева Ганчева и Йордан Еленков Йорданов.

Поздравления деца!