Благодарствени адреси за наши учители

ОУ „Христо Ботев“ с.Самуилово, общ.Сливен благодари на Радостина Йорданова, Силвия Вавова и Пенка Кушкиева за съдействието и отзивчивостта при провеждането на ежегодния национален конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл“.