„Български език с Драко и Мими“

По покана на г-жа Бисерка Димитрова, координатор на ЦМЕДТ „Амалипе“, начални учители от ОУ „Св.П.Хилендарски“ с.Сотиря присъстваха на информационен семинар за представяне на програма за подпомагащо обучение по български език за деца с друг майчин език, която се проведе в гр. Сливен на 21 и 22 юни.
Благодарим сърдечно на г-жа Бисерка Димитрова и на МД „Елиас Канети“. Материалите бяха представени практически, лесно се работи с тях и най-важното-дават резултати.