Инициативи в прогимназиален етап, посветени на Националната седмица на четенето 2018 г.

Ученици и учители от прогимназиален етап се включиха активно в Националната седмица на четенето, като организираха и реализираха разнообразни дейности:

На 23.10.2018г. учениците от пети клас се превъплътиха в малки актьори и пресъздадоха любими български народни приказки за най-малките в  училището.

На 24.10.2018г. между учениците от шести клас беше организиран конкурс за най-добър четец на художествен текст.

На 25.10.2018г. между възпитаниците от седми клас се проведе конкурс за най-добър разказвач.

Децата с радост се включиха и с удоволствие участваха в Националната седмица на четенето. Всеки имаше възможност да покаже своите способности и умения пред съучениците си и родителите.