Първи плахи стъпки на детски фолклорен клуб “ Веселие“

С много усмивки и настроение започнаха репетициите на групата. Малките танцьори с голямо желание се заловиха за хорото. Престоят ни много весели моменти заедно. Много забавление и танци. Нека да пожелаем успех на тези страхотни деца!

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.