Благотворителна инициатива на ученици и родители от IV-в клас

Наближава един от най-големите християнски празници – Коледа. Това е времето, в което се замисляме за важните неща, за близките хора, за човешките взаимоотношения, за добрите дела.

Учениците от IVв клас и техните родители взеха участие в благотворителна инициатива. Те направиха дарение от пет нови книжки на библиотеката в селото, закупени с техни средства, за да подчертаят нуждата от грамотност. Книгите са с различно съдържание, за да си хареса всеки по нещо. Част от тях включват важни моменти от историята на България, други са с народни приказки, стихотворения и гатанки.

Това е личен пример за децата, които трябва да бъдат привлечени към пътя на знанието. По този път се върви заедно с учители и родители.

Като отговор на добрата постъпка получиха картички с благодарности.