„Коледен подарък“ – постановка на Държавен куклен театър Сливен

На 10 декември, актьорите от Държавен куклен театър Сливен представиха „Коледен подарък“ – постановка за децата от ДГ „Перуника“ с.Сотиря. Присъствието на истински артисти на нашата сцената бе повод да включим малките артисти от театър „ДУМИ“ като зрители.

Много смях и забавление съпроводиха цялостното представяне на постановката. На финала, малките артисти с любопитство научиха повече за професията „актьор“ и разбраха, че в основата на всеки успех има упорит труд и дисциплина.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.