Учим се всеки ден – на уважение, на почит, на емпатия

„Ако искате другите да ви уважават, самите вие уважавайте другите“ Карло Голдони

Учим се всеки ден на уважение, на почит, на емпатия. Тези чувства трябва да се възпитават. Този път ученици от начален етап се събраха с ясната идея да зарадват част от хората, които работят в нашето училище. Тези, които ни пазят и се грижат за чистота в училище.

Децата изработиха коледни картички и написаха в тях пожелания за благополучие. Подариха ги с усмивки и задоволство от добре изпълнената изненада.