Училищна изложба за Банго Васил (Ромската Нова година)

На 14 януари училището ни  посрещна ученици и учители с изложба от рисунки на  децата от ателие „СВЯТ В ЦВЯТ“, посветена  на празника Банго Васил, който се празнува от всички роми в България. Празникът е известен още като „Ромската Нова Година“, а също и „Василица“ и е свързан с няколко ромски легендии. Това е подчертано семеен празник. Затова чрез рисунките  децата  представиха предания, легенди, традициии и обичаи, свързани с празника.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.