„Тормоза в училище“ – дискусия

На 14 и 16 януари 2019г. в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ се проведе дискусия на тема „Тормоза в училище“, с учениците от V А, VI А, VII А и VII Б клас, с гост-лектор социален работник Марияна Тенева от ЦОП/КСУДС-гр.Сливен. Целта на мероприятието беше участниците да осмислят проблема с насилието и да придобият увереност за реакция срещу него. Обсъдени бяха добрите практики за превенция на насилието и агресията.

Предстои по същата тема да се работи и с останалите класове.