Фолклорен клуб „Веселие“ – репетиция

Много се оказаха любителите на българските народни танци! Фолклорен клуб „Веселие“, който бе създаден по проект „Моят дом е моето училище“ с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ, привлича все повече и повече привърженици. Добре, че физкултурния салон на училището ни е голям, та да събере всички желаещи да танцуват.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.