„Доброто, което познавам“ – „Свят в цвят“ в поредния Национален конкурс

Над 1400 българчета от страната и чужбина на възраст от 6 до 18 години изразяваха в рисунки своите представи за една от най-ценните добродетели – Доброто. Това се случи в Третия Национален конкурс за детска рисунка „Символ на доброто“, организиран от „Сдружение Азбукари“, „Единение Българи за България“ и Професионална гимназия по каменообработване в село Кунино. Конкурсът беше една от инициативите на националната кампания „Монумент Дядо Добри – първия паметник на Доброто в България“. Желанието на организаторите беше да мотивират децата на България чрез творчеството си да пресъздадат образа на Доброто днес.

„Символът на доброто“ се оказа неизчерпаема за детското въображение и представи тема за художествена изява и на децата от ателие „СВЯТ В ЦВЯТ“. Всяка рисунка изразява искреното, дълбоко и хуманно послание на детето към света, в който живеем.

Радваме се, че чрез рисунките, емоциите и вълнението си допринесохме за напредъка на тази кауза !

„Доброто, което познавам: Аз познавам да уважавам; Аз познавам да почитам; Аз познавам да ценя; Аз познавам да не прекалявам; Аз познавам да съм искрена; Аз познавам да помагам; Аз познавам да обичам; Аз познавам вкуса на тортата; Аз познавам сърцето си; Аз познавам да вярвам в доброто и да правя добро, а Бог ще го оцени и ще ме подкрепи в това, което правя в името на доброто.“ Това са прекрасните и неподправено искрени думи на Мария Семова, ученичка от IVа клас, за които тя бе вдъхновена от темата на конкурса.