Подвигът на Левски почетоха учениците от начален етап

На 19 февруари, ние прекланяме глави пред паметта на Апостола, пред подвига и саможертвата на един от най-преданите и честни синове на България.  Загърбил собственото си съществуване, за да се отдаде на идеята за „чиста и свята република“. Човеколюбецът, изрекъл великите слова: „Ако печеля – печеля за цял народ, ако изгубя – губя само мене си“.

Тържеството на III клас пред учениците от начален етап показа, защо трябва да се гордеем, че сме негови потомци.