Превенция на „Ранните бракове“

На 25.02.2019 г. с учениците от VII-а и VII-б клас се проведе беседа на тема: „Ранни бракове“, с гост – лектор Марияна Тенева – социален работник от Център за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги на деца и семейства-Сливен. Присъстваха и родители, които се включиха в дискусията „за“ или „против“ ранните съжителства. Целта на мероприятието бе да се проследят нагласите на ученици и родители по обсъжданата тема.