„Ден на розовата фланелка“ – инициатива на ученическия парламент

По случай Деня на розовата фланелка учениците от ученическия парламент при ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ проведоха информационна кампания под наслов „Не на тормоза“. Изработиха  постер, украсиха всяка класна стая с розова фланелка и розов балон. За всеки ученик имаше розово сърце, с което да заяви „Аз съм против насилието и тормоза“. С тези символи те дадоха заявка да бъдат все по-добри в обноските помежду си – без агресия, тормоз и насилие.