Заедно в деня на гората

На 21.03.2019 година, в зала „Божур“ в информационния център на ПП „Сините камъни“ гр. Сливен се отбеляза Световния ден на гората, под надслов „Горите и образованието – да се научим да обичаме горите“. Беше представена презентация на същата тема.

След обсъждането ú, ученици от няколко училища участваха в засаждането на дръвчета и храсти пред сградата на информационния център. Учениците от нашето училище също се включиха в инициативата и ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря вече има борче пред информационния център на ПП „Сините камъни“.