Започна работа и Артателието по проект „Моят дом е моето училище“

На 23 март стартира дейността на Артателие, което ще създава красиви композиции върху коприна, използвайки техника „студен батик“. Пожелаваме успех на ателието!

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.