„С България в сърцето“ 2019

На 26.03.19 г. за четвърти път се проведе конкурс за рецитиране на патриотично стихотворение „С България в сърцето“ в начален етап. Отличиха се със своите емоционални изпълнения: Мими Елиева от Iб клас, Стефка Великова отIIб, Мария Иванкова от IIIв клас и Ели Златкова от IVа клас. Докато журито вземаше своето решение ученици от прогимназиален етап представиха литературно–музикална програма пред публиката.