Участие на Мария Хаджистойчева във Втора международна научно-практическа конференция

Втората международна научно-практическа конференция на тема „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ бе проведена на 5 и 6 април 2019 г. Тя е под патронажа на дин Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители. Организатори са Синдикатът на българските учители, Центърът за обучение и квалификация на педагогически специалисти и Институтът по реторика и комуникации.

Над 50 участници в конференцията имаха възможността да споделят вижданията си относно насоките и възможностите на комуникацията в условията на съвременния свят. Сред участниците бяха учители и директори на училища, професори, доценти и доктори от български висши учебни заведения, както и професори от Полша, Словения и Сърбия. На събитието присъстваха и гости от  Москва Русия.

Нашето училище беше представено от Мария Хаджистойчева с разработка на тема: „Езикът на изкуството като основа за успешна интеркултурна комуникация“.