Представителна изява на групи в Занимания по интереси

На 30.04.2019г. се проведе обща представителна изява на три групи в Занимания по интереси от начален етап: „Природата ме вдъхновява”, „Сръчковци” и „Руски песни”.

„Природата ме вдъхновява” представи своите проекти на теми, които са свързани с растителното и животинско разнообразие. Това са рисунки със смесени техники и текст към тях.

Групата „Руски песни” създаде весела атмосфера с изпълнението на детски руски песни.

Своите умения показаха и „Сръчковци”. Те изработиха изделия за 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, които подариха на учителите.