Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“

За трета поредна година НУ „Цани Гинчев“ в Лясковец организира Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“, която бе подредена в Младежкия дом в град Лясковец. Целите на изложбата са да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик, да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности, да популяризира приобщаването като процес. Ателие „Свят в цвят“ активно подкрепи инициативата и специално съученика си Стефан, който е със зрителни увреждания. Рисунките на всички деца от ателието, включително и тази на Стефан украсиха изложбата, а ателието бе наградено лично от представителите на НУ „Цани Гинчев“ за отличното си представяне и съпричастността към инициативата. Общо 823 ученици от 22 области подкрепиха идеята.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.