Приказка за първи час

В откриващия ден на Седмицата на четенето учениците от 3б и 4б клас в първия час от учебната програма четоха популярната приказка на Ангел Каралийчев „Житената питка“, представена в мултимедиен вариант.