Приказки по телефона

На 11 декември ресурсният учител Катя Димитрова посети всички ученици от начален етап и по оригинален начин ги запозна с „Приказки по телефона“ на Джани Родари.

А  учениците от III и  IV класове бяха посетени и от Стела Георгиева, която е представител на кметството и Динка Борисова – библиотекар на читалището в село Сотиря, които прочетоха на децата басни.