Читателски клуб „Слънце“

В училище отскоро работи читателският клуб „Слънце“, който се включи в голямото семейство на Читателски клубове „Бисерче вълшебно“.  Тук магията да четеш прелива в магията да твориш. Затова дейността на клуба е насочена към четене и творческо писане.

Успех, млади читатели и писатели!