Аз съм дете…

Читателският клуб „СЛЪНЦЕ“ не остана безучастен и в Международния ден на детето  1 юни. Децата  го отбеляза по свой нетрадиционен начин с размисли по темата „Аз съм дете и имам право…“ и „Аз съм дете и имам задължения…“.

А най- четящото дете – член на клуба Тодорка Илиева от 5б клас получи по повод празника подарък.

 

Аз съм дете и имам право:

На образование, игри, равноправие, защита и разбиране.

Аз съм дете и имам задължения:

Да бъда послушна и добра към хората.

Йоана Иванова 3 клас

 

Аз съм дете и имам право:

Да уча и да постигна мечтите си. Да имам хубава професия, а не да се омъжвам. Това е много ужасно, когато ти го налагат. Аз имам права и никой не може да ми ги отнеме!

Аз съм дете и имам задължения:

Да спазвам правилата и дисциплината в училище и да пазя чистота. Чистотата е в основата на културата!

Мария Любенова 4 клас

 

Аз съм дете и имам право:

Да казвам истината. Да мечтая. Да си отстоявам мнението каквото и да става.

Аз съм дете и имам задължения:

Да си пиша домашните. Да съм редовно на училище. Да се държа възпитано. Да спазвам правилата.

Ели Павлова  5 клас

 

Аз съм дете и имам право:

На безплатно образование. На родителски грижи. Да ме изслушват. Да не ме насилват. Да играя в свободното си време. Да ми помагат при нужда или инвалидност. На защита от икономическа и сексуална експлоатация.

Аз съм дете и имам задължения:

Да слушам родителите и учителите си. Да не бягам от училище. Да не се бия.

Йордан Иванов 6 клас