Заедно за едно дете

Знаеш ли какво означава „права на детето“? Кои са тези права, кой се грижи за тях, кой ги защитата? Децата от читателския клуб „СЛЪНЦЕ“  размишляваха по този въпрос и изразиха своето мнение на сбирката на клуба, като нарисуваха и споделиха мислите си. А рисунките им ще вземат участие в конкурса за рисунка “ Заедно за едно дете“.