Кариерно ориентиране

На 17 февруари училището ни бе посетено от Георги Стефанов – консултант от Център за кариерно ориентиране. Учениците от седмите класове бяха запознати с възможностите, които им предлагат училищата след завършване на основното образование и с професиите, които биха могли да овладеят.