Голямото приключение с Никола Райков

На 17 март в училище ни гостуваха фантазията, игрите и детската доброта в лицето на един човек – Никола Райков. Обичаният от хилядите деца и възрастни по света автор представи на нашите ученици своите неподражаеми приказки-игри. Така децата заедно с автора изживяха приключенията на добросъците и на малкото таласъмче. Учениците от четвърти клас изненадаха г-н Райков, като му подариха рисунки – илюстрации към „Добросъците“ и с нескрито въодушевление изиграха заедно с автора играта към книгата. С нетърпение очакваме следващото гостуване на Никола Райков.

Инициативата е по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Библиотеките като образователна среда“