Кучето, което не знаеше да лае.

Кучето, което не знаеше да лае ни гостува в училище. Малките ни зрители с интерес проследиха поредицата от забавни приключения на кучето и с бурни аплодисменти благодариха за чудесното представление на актьорите от кукления театър- Сливен.

Инициативата е по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Културните институции като образователна среда“