Нуша Роянова. За пътя до създаването на една книга.

Нуша Роянова не за първи път гостува в нашето училище. Затова срещата, проведена дори и онлайн, беше трогателна и за децата, и за самата писателка. Героите от нейните книги и случките с тях са добре познати на учениците ни, защото книжките за Джак и Ема са сред най-търсените в училищната библиотека. Децата пожелаха на Нуша нови творчески идеи с нови герои и нови книги, които да четат.

Инициативата е по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Библиотеките като образователна среда“